be the light - סדנה להתפתחות תודעתית עם אסף אלמוג

BE THE LIGHT

היא סדנה קבוצתית הכוללת עבודה תודעתית וכלים פרקטים לפריצה עסקית שבה אודליה ואסף ידריכו אותך

יד ביד איך להפוך לגרסה העוצמתית שלך!

להשאיר אחת ולתמיד את החסמים הפחדים והעקבות מאחור

יחד נמצא מהוא הייעוד הגבוה שלך 

איך להגשים אותו הלכה למעשה

ואיך למגנט אלייך את קהל היעד שמדויק לך ולמסרים שלך!!!

כדי שמצד אחד תהיי בהגשמה מלאה בשפע ושקט כלכלי 

ומצד שני , בעבודה שזורמת ומלאה בסיפוק והרמוניה.

 

הסדנה תאפשר לך

להפסיק את התסכול והאכזבה כי אני תקועה ולא בהגשמה

להיות בעוצמה שלי ולגעת בכול הנשמות המחכות להכוונה ולאור שלי

ליצור חיים מלאים בהגשמה בשפע ושמחה

BE THE LIGHT

פעולות לביצוע תחזית כלכלית אסף אלמוג

עבודה תודעתית

תהליכים עוצמתיים לעבודה תודעתית

find your light 

תהליך מציאת החיבור לאור הפנימי הייחודי שאת

find your power

תהליך למציאת החיבור וההזכרות בכוחות האין סופיים המצויים בך

find your souls

 תהליך למגנוט ומציאת אותה קבוצת נשמות המחכות שתדליקי את האור שהן