זה הזמן לעמוד על המשמר ולדאוג לעתיד ילדנו !

בתקופה מאתגרת זו בה בכל יום שעובר הולכת ונגזלת מאיתנו החירות האישית ותקנות וחוקים חדשים צצים חדשות לבקרים

עלינו לעמוד על המשמר ולהגן על ילדנו בגופנו

לומר עד כאן ! בילדים שלי לא תגעו !

איך מתחילים?

נרשמים על פי אזור המגורים מצטרפים לקבוצה יעודית באזור מגוריך שם נחבר בין ההורים המורים ובעלי הבתים

אז איך זה יעבוד?

כל קבוצה תחליט על דרך פעולה אפשרית

לדוגמא תשלום שיכסה את הוצאות בית הלימוד מורים בית וכו

או לחלופין מתן שירותים לבית הלימוד (הורה שנותן מזמנו ומלמד, הורה שדואג להזנת הילדים ציוד וכו)

או שילוב בית האפשרויות שהוצגו

מי אחראי על תוכנית הלימוד?

תוכנית הלימוד תקבע על ידי ההורים בשיתוף עם המורים – צריך לזכור כי אנו בונים יצירה חדשה ואט אט הדברים יתגבשו

יחד ניצור עולם חדש עבור ילדנו