סמינר התעוררות הכוח שבך עם אסף אלמוג
סמינר התעוררות הכוח שבך עם אסף אלמוג

סמינר התעוררות הכוח שבך יום 1 המפגש המלא

סמינר התעוררות הכוח שבך עם אסף אלמוג יום 2

סמינר התעוררות הכוח שבך יום 2 המפגש המלא

סמינר התעוררות יום 3 עם אסף אלמוג

סמינר התעוררות הכוח שבך יום 3 המפגש המלא

סמינר התעוררות הכוח שבך יום 4 המפגש המלא
(מפגש מסכם תהליך וטיפים למחר בבוקר)

חוברת העבודה המלאה של הסמינר

מחכים לפגוש אתכם כבר בשלב הבא...